Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp

In de secties Lezen & leesbevordering jeugd, Digitale geletterdheid jeugd en Gezinsaanpak op Bnetwerk zijn officiële stukken, rapporten en praktische documenten over het aanbod voor jeugd terug te vinden die bibliotheken kunnen helpen met het opzetten van de dienstverlening. 

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd en andere thema’s is te vinden in de sectie Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Hier bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd: