Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Doelgroep

Doelgroep van de dienstverlening

Eén op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar is lid van de bibliotheek

Kinderen in de bibliotheek

De bibliotheken tellen in het schooljaar 2021-2022 circa 169 duizend leden van 0 tot 4 jaar. Het aantal leden is daarmee met 14% toegenomen ten opzichte van het vorig schooljaar. In 2020-2021 waren er circa 148 duizend leden tussen de 0 en 4 jaar lid van de bibliotheek. 

Van de 169 duizend leden zijn er 57% actief lid in 2021-2022 (circa 96 duizend): zij hebben het afgelopen schooljaar minimaal één fysiek boek geleend. Wanneer we het aantal leden tussen de 0 en 4 jaar afzetten tegen het aantal inwoners tussen de 0 en 4 jaar in het werkgebied van de bibliotheek, dan wordt duidelijk dat één op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar lid is van de bibliotheek (25%). 

In de meeste bibliotheken was dit lidmaatschap in 2021 gratis (Van de Burgt & Klaren, 2022). Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

 

Aantal leden 0–4 jaar 2017 2018-2019

 

2019-2020

 

2020-2021* 2021-2022
Minder dan 500 leden 19% 23% 20% 29% 24%
500-1000 leden 25% 24% 26% 35% 34%
1000-1500 leden 19% 15% 19% 16% 15%
1500-2000 leden 15% 12% 12% 8% 12%
2000 leden of meer 17% 19% 18% 12% 15%
Onbekend 6% 7% 4% 0% 0%
Aantal leden t.o.v. aantal inwoners 34% 32% 32% 22% 25%

*Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het DataWarehouse gebruikt. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren zijn ontstaan.

Aandeel nieuwe leden fors gestegen

Het aantal nieuwe leden binnen de doelgroep steeg in 2021-2022 naar recordhoogte; waar in de jaren vóór COVID-19 er sprake was van circa 75.000 nieuwe leden per (school)jaar, en in de coronajaren circa 55.000 nieuwe leden, steeg het aantal nieuwe leden in schooljaar 2021-2022 naar circa 89.000 nieuwe leden tussen 0 en 4 jaar. Gemiddeld werd 13% van de 0- tot 4-jarigen in schooljaar 2021-2022 ingeschreven als nieuw bibliotheeklid. 

Percentage nieuwe bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners van 0 tot 4 jaar in het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle bibliotheken in Nederland, N: 137). Bron: DataWarehouse, 2022 (ingevuld door alle bibliotheken)